Vừa qua, ngày 02-03/04/2021, 15 “Đại sứ Dịch vụ” Đất Xanh Đông Nam Bộ đã tham dự khóa đào tạo “Nâng tầm Dịch vụ – Up! Your Service” do Trung tâm Đào tạo Tập đoàn Đất Xanh phối hợp với PLC – Đối tác giảng dạy độc quyền chương trình “Up! Your Service”/Ron Kaufman tại Việt Nam tổ chức. Đây là chương trình đã góp phần giúp Singapore Airlines, Changi Airport,…vượt qua đối thủ và đoạt những giải thưởng hàng đầu thế giới.

Chương trình Đại sứ Dịch vụ Đất Xanh với mục đích nâng tầm thương hiệu Đất Xanh Đông Nam Bộ nói riêng, Tập đoàn Đất Xanh nói chung và xây dựng nền móng vững chắc về dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh bằng việc Nâng Tầm Dịch Vụ.

CBNV hệ thống Đất Xanh tham dự chương trình Up!Your Service

Thông qua chương trình, CBNV đã thấu hiểu phần bên dưới tảng băng của các tập đoàn thành công về dịch vụ, cách họ kết nối các khối hợp nhất & những ưu tiên tập trung tại các giai đoạn phát triển khác nhau. Đồng thời nắm rõ những định hướng để phát triển công ty theo hướng: Dịch Vụ Xuất Sắc, nền tảng giúp xây dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững. Chương trình xoay quanh các nội dung chính như: 6 cấp độ dịch vụ, 4 hạng mục giá trị, các điểm cảm nhận khách hàng, chu trình, quy trình chiến thuật và nguyên tắc dịch vụ xuất sắc,…

 

CBNV ĐXĐNB hào hứng tham gia chương trình “Nâng tầm Dịch vụ – Up! Your Service”

Những “Service Ambassador” – Đại sứ dịch vụ sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc giúp hệ thống Đất Xanh nâng cấp dịch vụ khách hàng và xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc. Điều này làm tăng giá trị cho khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ. Bên cạnh đó, việc trở thành một “Services Ambassador” cũng là một cơ hội phát triển nghề nghiệp tuyệt vời cho CBNV, nhằm cải thiện các kỹ năng lãnh đạo và hỗ trợ. Điều này cũng giúp ĐXĐNB đào tạo/huấn luyện nhiều nhân viên nhanh hơn, với tính linh hoạt cao hơn và với chi phí thấp hơn.

Những “Đại sứ Dịch vụ” Đất Xanh Đông Nam Bộ đầu tiên

Theo kế hoạch, chương trình “Nâng tầm Dịch vụ – Up! Your Service” sẽ được triển khai trên toàn hệ thống Đất Xanh, nhằm giúp CBNV cùng thấu hiểu, nâng cấp các tiêu chuẩn và văn hóa dịch vụ trong tổ chức của Đất Xanh chúng ta, với mong muốn mỗi CBNV sẽ là một đại sứ, góp phần tạo ra dịch vụ chất lượng, xuất sắc từ những “điều nhỏ bé vĩ đại”.

Từ năm 2021, Đất Xanh Đông Nam Bộ sẽ triển khai nhiều hơn nữa các chính sách nhân sự phù hợp, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhằm phát huy năng lực đội ngũ CBNV trên toàn hệ thống, phát huy tối đa giá trị 4 trí, 4 đạo, 4 tâm thức, 4 ý chí của Người Đất Xanh và 4 đức tính của Lãnh đạo Đất Xanh.

Thông tin liên hệ:  Đất Xanh Đông Nam Bộ

► 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : Đất xanh đông nam bộ
► 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: Đất xanh đông nam bộ
► 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 08 9876 0101

Bài viết liên quan