bất động sản

“Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của các doanh nghiệp địa ốc, cũng như hành vi người mua bất động sản. Đặc thù của giao dịch ngành bất động sản thường diễn ra theo phương thức truyền thống, vì mặt hàng có giá trị lớn, cần sự cân nhắc […]

Đất Xanh - GSW

The year 2021 is ending with bright colours as real estate investment has become buzzing again. Reports from well-known worldwide organisations have also delivered a bright picture in the late months of the year, creating momentum for 2022. Despite the impact of the pandemic, real estate markets across the world such as the US, Australia, […]