Dat Xanh Services có kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ mảng môi giới bất động sản toàn diện trong năm nay, dự kiến đem về hơn 5.700 tỷ đồng doanh thu và lãi 1.254 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services – DXS) đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong tháng 5.

Dự kiến hơn 71,66 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán, bao gồm 35,83 triệu đơn vị của cổ đông hiện hữu, và tối đa 35,83 triệu đơn vị phát hành thêm.

Lượng cổ phiếu chào bán tương đương 20% cổ phần của Dat Xanh Services, giá bán chưa được tiết lộ. Nếu bán thành công toàn bộ, vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng từ 3.225 tỷ đồng lên 3.583 tỷ đồng.

Dat Xanh Services là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (DXG), tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ là 84,19% tại ngày 31/12/2020.

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Dat Xanh Services là môi giới sơ cấp, môi giới thứ cấp. Từ năm 2020, công ty triển khai thêm dịch vụ tài chính (môi giới chế chấp, môi giới bảo hiểm, quản lý tài sản), quản lý bất động sản (gồm dịch vụ quản lý tòa nhà, quản lý thuê), và các dịch vụ khác (định giá bất động sản, nghiên cứu thị trường)… Các hoạt động mới có thể giúp Dat Xanh Services thêm các nguồn thu phí thay vì chỉ có doanh thu môi giới như trước kia.

Năng lực cốt lõi của Dat Xanh Services là môi giới bất động sản. Năm ngoái công ty này đem về 3.249 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,6%; lợi nhuận ròng 1.136 tỷ đồng, giảm 30%.

Doanh thu của DXS 3.249 tỷ đồng năm 2020 chênh lệch với doanh thu mảng dịch vụ bất động sản trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 của Đất Xanh Group (DXG) 1.932 tỷ đồng. Được biết chênh lệch này ngoài do doanh thu nội bộ của DXS với các dự án của DXG; yếu tố khác là thỏa thuận môi giới của DXS với các chủ đầu tư, một phần hoa hồng nhận được là các sản phẩm bất động sản. Khi DXS hoàn thành việc bán các sản phẩm này được ghi nhận vào doanh thu bán căn hộ của DXG.

Biên lãi gộp của Dat Xanh Services ở mức ấn tượng 71,9%, công ty duy trì tỷ lệ cao này trong nhiều năm liền. Biên lợi nhuận ròng năm 2020 cũng khoảng 35%, giảm từ mức 40% năm 2019.

Nhà phân phối bất động sản uy tín

Năm 2019 là năm mang tính bước ngoặt với Dat Xanh Services, công ty này tái cấu trúc với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp. Doanh thu công ty lập tức tăng vọt lên 4.091 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 1.633 tỷ đồng.

Trong một báo cáo giới thiệu về Dat Xanh Services của bộ phận ngân hàng đầu tư (IB) CTCP Chứng khoán SSI, doanh thu được cho biết đến từ hai phần: môi giới truyền thống và môi giới tư vấn toàn diện (full service brokerage).

Bài viết liên quan