Sáng ngày 17/08/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, HOSE: DXS), tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường thông qua hình thức trực tuyến. Theo đó, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hội đồng quản trị Dat Xanh Services (từ phải sang trái): Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ Tịch HĐQT Dat Xanh Services, Ông Trần Quốc Thịnh – Phó Chủ Tịch HĐQT Dat Xanh Services, Ông Trần Thanh Tân – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Dat Xanh Services (từ phải sang trái): Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ Tịch HĐQT Dat Xanh Services, Ông Trần Quốc Thịnh – Phó Chủ Tịch HĐQT Dat Xanh Services, Ông Trần Thanh Tân – Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, DXS) đã thông qua một số nội dung, cụ thể:

Một là, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Dương Văn Bắc, bầu bổ sung ông Hà Đức Hiếu. Ông Hà Đức Hiếu có gần 18 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông từng đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT DXS, hiện đang đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Regal Group, đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều CTTV trong cùng hệ sinh thái Tập đoàn.

Hai là, điều chỉnh giảm và thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2022, điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2023. Giai đoạn 2022 – 2023, bên cạnh các chiến lược tái cơ cấu và tinh gọn toàn bộ hệ thống, DXS đã thực hiện việc điều chỉnh thu nhập của CBNV nhằm tối ưu chi phí trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường. Đề xuất giảm thù lao thể hiện sự đồng hành của HĐQT cùng CBNV, cũng như chia sẻ với công ty trong giai đoạn khó khăn chung của thị trường.

Ba là, Đại hội đã thống nhất việc DXG tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ nhà đầu tư. Trước khi chuyển nhượng, DXG đang sở hữu khoảng 60% vốn điều lệ tại DXS và dự kiến nhận chuyển nhượng để nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 66%. Trả lời cổ đông tại Đại hội về nội dung này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trường Sơn phản hồi: “Chúng tôi nhận thấy điều này rất có lợi cho Công ty trong việc làm tăng sự kết nối với công ty mẹ, đồng nghĩa với việc gia tăng các lợi ích về mặt kinh tế. Theo đánh giá từ chúng tôi, dự báo từ nay đến cuối năm, DXG sẽ là một trong số ít chủ đầu tư có những dự án lớn có khả năng mở bán ra thị trường, điều này sẽ đảm bảo được nguồn hàng dồi dào cho DXS trong giai đoạn khan hiếm nguồn cung của toàn thị trường”.

DXS sẽ tiếp tục tập trung vào mảng ngành dịch vụ bất động sản, giữ vững và mở rộng thị phần.

DXS sẽ tiếp tục tập trung vào mảng ngành dịch vụ bất động sản, giữ vững và mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, trong những thời điểm cực kỳ thách thức, hàng loạt doanh nghiệp môi giới BĐS đóng cửa, tạm dừng hoạt động, buộc phải rời bỏ cuộc chơi, để lại miếng bánh thị phần dịch vụ môi giới bất động sản sẽ được tái xác lập và phân chia lại giữa các doanh nghiệp vẫn còn đang trụ vững, việc DXG tiếp thêm nguồn lực sẽ hỗ trợ DXS thuận lợi trong cuộc chiến giữ vững và mở rộng thị phần.

Ưu tiên chiến lược phát triển bền vững, 6 tháng cuối năm 2023, DXS sẽ tiếp tục tập trung bán hàng tại các thị trường và phân khúc sản phẩm có nhu cầu ở thực. Đồng thời, chuyển hướng sang các phương án kinh doanh linh hoạt, thận trọng theo nhịp phục hồi của thị trường; liên tục đánh giá, lựa chọn thời điểm thích hợp để đóng vai trò dẫn dắt, kéo thị trường đi lên.

Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại đại hội.

Công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự cũng là vấn đề được DXS đặc biệt chú trọng. Hiện tại, DXS đang tiếp tục tuyển dụng mới nhân sự, song song với việc thực hiện tái cấu trúc nhân sự để tối ưu nguồn lực, nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt chi phí cũng như duy trì hoạt động bán hàng. Đồng thời, DXS đã sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng lực lượng bán hàng trên toàn hệ thống để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường khi xuất hiện những dấu hiệu phục hồi nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới.

Bài viết liên quan