(ĐTCK) ĐHCĐ Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – Dat Xanh Services (mã chứng khoán DXS) diễn ra sáng nay (23/4/2022) thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng vượt trội.

Năm 2022, DXS đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất 8.400 tỷ đồng, tăng đến 92% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.250 tỷ đồng, tăng 132%. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Cơ sở chính cho kế hoạch đến từ tổng giá trị hợp đồng phân phối DXS đã ký kết lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng sẽ là động lực tăng trưởng của công ty trong các năm tới.

Sở hữu gần 60 công ty thành viên và đang có kế hoạch thành lập mới thêm khoảng 20 công ty để tăng độ phủ thị trường và mạng lưới phân phối. Hiện DXS chiếm 40% thị phần miền Bắc, 60% miền Trung, 80% thị phần miền Tây và 18% thị phần miền Nam. Công ty đặt mục tiêu đạt 40% thị phần toàn quốc, tập trung mở rộng và gia tăng thị phần miền Nam và mở rộng thị trường Quốc tế.

Hiện DXS có 4 mảng chiến lược gồm môi giới bán mới, môi giới bán lại, dịch vụ tài chính và dịch vụ thu phí. Trong đó, môi giới bán mới – là mảng truyền thống và là thế mạnh của DXS, đang chiếm đến 33% thị phần.

Môi giới bán lại và dịch vụ tài chính là hai mảng giúp DXS có thể phát triển đột phá. Trong đó, thị trường môi giới bán lại được đánh giá sẽ lên ngôi khi nguồn cung bán mới có thể giảm trong tương lai – tương tự như nhiều nước phát triển khác. Trong khi đó, ở Việt Nam chưa có công ty chiếm lĩnh thị trường.

Dịch vụ thu phí cũng là định hướng của DXS nhằm cung cấp đầy đủ dịch vụ thu phí như quản lý tài sản, quản lý cho thuê, định giá và nghiên cứu thị trường – vốn dĩ là thế mạnh và tạo nên vị thế số thị phần số 1 về môi giới bán mới của DXS.

Trong giai đoạn 2021-2023, ban lãnh đạo DXS đặt mục tiêu sẽ dùng công nghệ để cung cấp tất cả dịch vụ bất động sản đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến sự tiện lợi trong giao dịch, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu, tạo tăng trưởng đột phá cho DXS.

ĐHĐCĐ cũng thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DXS nhiệm kỳ 2022-2027.

dhcd dxs 1

HĐQT DXS nhiệm kỳ 2021-2025

Cụ thể, ông Lương Trí Thìn, thành viên HĐQT DXS, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (DXG – công ty mẹ của DXS) và ông Hà Đức Hiếu, thành viên HĐQT DXS, hiện cũng là thành viên HĐQT DXG đã có đơn từ nhiệm.

Chia sẻ tại đại hội, Ban chủ tọa ĐHCĐ cho biết, đây là hoạt động cơ cấu nhân sự từ trước, mang ý nghĩa tích cực với mục tiêu hỗ trợ việc triển khai chiến lược được thuận lợi hơn tại cả Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và Dat Xanh Services (DXS). Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT DXS, ông Lương Trí Thìn trong vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, có thời gian để tập trung sâu cho công tác hoạch định chiến lược phát triển hệ sinh thái toàn diện của Đất Xanh theo mô hình Holdings. Tập đoàn Đất Xanh cũng giới thiệu các ứng viên thay thế để chuyên trách trong công tác triển khai chiến lược tại Dat Xanh Services.

dhcd dxs 2

Ban chủ tọa ĐHCĐ chia sẻ tình hình BĐS năm 2022

Bài viết liên quan