Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết của hơn 358 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS). Ngày nhận hồ sơ là 14/5.

Đất Xanh Services hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG). Đơn vị này vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Số lượng cổ phần chào bán là 71,66 triệu cổ phiếu, tương đương 22% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Trong đó, Đất Xanh Services chào bán tăng vốn 35,8 triệu cổ phiếu và cổ đông hiện hữu bán 35,8 triệu cổ phiếu, giá chào bán 32.000 đồng/cp.

Số lượng phân phối thành công là 71,56 triệu cổ phiếu, Đất Xanh Services và công ty mẹ cùng thu về 1.146 tỷ đồng. Sau phương án IPO, Tập đoàn Đất Xanh giảm sở hữu tại công ty môi giới từ 84,2% xuống 65,79% vốn.

Doanh nghiệp đã nhận được văn bản công nhận kết quả chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, tổ chức này cũng đề nghị công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứn khoán Việt Nam để thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết cổ phiếu theo quy định.

cổ phiếu Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh-01

Sau IPO, DXS nộp hồ sơ niêm yết HoSE.

Theo bản cáo bạch, Đất Xanh Services sở hữu toàn mảng dịch vụ của Tập đoàn Đất Xanh, đã phân phối hơn 130.000 sản phẩm từ 500 dự án của 200 chủ đầu tư. Đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản cho tất cả các loại hình bao gồm đất nền, villa, nhà phố, condotel, chung cư. Thị phần của doanh nghiệp gồm 16% ở TP HCM, 41% tại Hà Nội, 69% tại Nghệ An, 49% tại Thanh Hóa, 15% tại Bình Dương và 12% tại Khánh Hòa.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020, Đất Xanh Services đạt doanh thu 3.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 873 tỷ đồng; giảm lần lượt 21% và 18% năm trước.

Cho năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu 7.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và 1,7 lần kết quả thực hiện năm trước.

Tường Như

Nguồn: https://ndh.vn/doanh-nghiep/hose-nhan-ho-so-niem-yet-358-trieu-co-phieu-dich-vu-bat-dong-san-dat-xanh-1291312.html

Bài viết liên quan