Ghi nhận thông tin từ một số công ty chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài không thể đặt mua cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services – mã DXS) sau khi cổ phiếu này chào sàn (15/7) đến nay.
cổ phiếu DXS chính thức niêm yết và giao dịch-01
Hiện trong cơ cấu cổ đông của DXS, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 18,04% vốn.
Liên hệ với phía DXS, đại diện Công ty cho biết, DXS có ngành nghề kinh doanh bất động sản thuộc danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Trước đây, các công ty niêm yết có cùng ngành nghề được quy định room là 49%. Theo quy định của Luật Chứng khoán mới, ngành nghề trên sẽ có room nước ngoài là 50%.

Luật Chứng khoán mới và Nghị định 155 hướng dẫn đi kèm yêu cầu DXS xác định lại room nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư mới (DXS thành công ty đại chúng vào tháng 4/2021). Tuy nhiên, hiện nay các văn bản hướng dẫn chuyên ngành chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại với từng ngành nghề, khiến việc xác định tỷ lệ sở hữu tối đa chung của DXS gặp khó khăn.

Vì vậy, Ban Lãnh đạo DXS tạm thời chốt room ngoại 18,04% là tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau đợt chào bán ra công chúng lần đầu trước niêm yết để nhanh chóng nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết từ HOSE. Song song đó, DXS đang xúc tiến nộp các tài liệu để thực hiện thủ tục xin nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 50% và làm việc với UBCK để có thể xử lý được vấn đề room ngoại. Nếu không có gì thay đổi, DXS kỳ vọng tuần sau sẽ nhận được quyết định chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DXS là 50%.

Phan Hằng

Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-khong-the-dat-mua-dxs-vi-sao-post274578.html

Bài viết liên quan