Ngày 12/10, tại Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022, Tập đoàn Đất Xanh đã được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Bất động sản và Xây dựng và nằm trong top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022.

Đây là chương trình thường niên nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu với các doanh nhân Việt Nam và vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Với chủ đề “Kiến tạo và Phát triển thương hiệu Việt Nam Xanh”, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2022 đã thực hiện các vòng khảo sát, bình xét, công bố và vinh danh các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Năm nay, các tiêu chí bình xét tập trung vào các chiến lược, chương trình hành động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp đạt được thể hiện rõ quá trình: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; phát triển mô hình sản xuất kinh doanh chia sẻ, nhân văn và bao trùm; bảo vệ thương hiệu và chú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng; và các chỉ số phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh tại lễ vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh 2022 – Ngành Bất động sản.

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh tại lễ vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh 2022 – Ngành Bất động sản.

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Mạnh 2022 – Ngành Bất động sản là sự ghi nhận đối với Tập đoàn thông qua nỗ lực cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng; góp phần văn minh hóa, hiện đại hóa cuộc sống của cộng đồng địa phương; xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển linh hoạt; tuân thủ quy định pháp luật.

Theo định hướng chiến lược mới, Tập đoàn Đất Xanh hiện tại hoạt động đa ngành với 5 lĩnh vực chính: phát triển bất động sản; dịch vụ bất động sản, xây dựng; tài chính – đầu tư và công nghệ. Trong đó, phát triển BĐS và dịch vụ BĐS được xem là các mảng kinh doanh lõi của Tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh sẽ dựa trên mảng ngành cốt lõi là bất động sản nhằm khai thác các thế mạnh, tận dụng các mảng kinh doanh có sẵn nhằm xây dựng hệ sinh thái Đất Xanh khép kín, tạo sự đa dạng và tăng cường tỷ trọng doanh thu, nâng cao chất lượng lợi nhuận tập đoàn.

Bên cạnh đó, Đất Xanh là một trong những tập đoàn lớn tiên phong trong kỷ nguyên số. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số, Tập đoàn Đất Xanh đang triển khai chuyển đổi số toàn diện thông qua ứng dụng phần mềm quản trị tổng thể S/4HANA của SAP, đồng thời tích hợp những quy trình kinh doanh đặc thù của bất động sản. Các phần mềm công nghệ không chỉ giúp việc quản trị hiệu quả, mà còn hỗ trợ đắc lực trong việc xử lý công việc của các phòng ban, tối ưu hóa kết quả công việc.

Được vinh danh trong top những doanh nghiệp tiêu biểu ngành bất động sản là thành quả ghi nhận những nỗ lực phát triển toàn diện của Tập đoàn Đất Xanh trong hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững cùng cộng đồng. Trong thời gian tới, Đất Xanh sẽ liên tục đổi mới, cải tiến để tiên phong trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hùng mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và thịnh vượng chung của đất nước.

Bài viết liên quan